SHAHEHE & SHAHUHU MANGA...

SHAHEHE & SHAHUHU MANGA...

Seinen


6000 (Nokuto Koike)

COFFEE TIME (Tetsuya Toyoda)

CŒURS À CŒURS (Mayu Minase)

FATIMA DEESSE DE LA VIE (Raika Mizushima)

GANGSTA (Kohske)

GOGGLES (Tetsuya Toyoda)

KAZE NO SHÔ (Jiro Taniguchi & Kan Furuyama)

KID I LUCK (Yuko Osada)

SAKURAN (Moyoco Anno)

SOLANIN (Inio Asano)

VINLAND SAGA (Makoto Yukimura)

YUKITO (Arisama Osawa & Akiko Monden)